Arrangementer 2021


  

 

Arrangementer i 2021

 

Grunnet Corona 19 virus har all virksomhet fra januar til august blitt kansellert

Stavanger Søemandsforening har hatt åpent hus enkelte uker, men har stengt lokalene når nødvendig og etter lokale myndigheters restriksjoner.

Håper på full drift fra høsten av

 

Foreløbig er det  satt opp følgende  datoer for årets arrangementer.    

 

 

10. sept. Dersom pandemien tillater, vil vi arrangere en tur på fjorden med M/S «Rogaland». Påmeldingsliste vil bli lagt ut i foreningen i august.

 

21. sept. Tirsdag kl 1100. Formiddagstreff, enkel servering. Påmeldingsliste legges ut i foreningen den 1. september.

 

22. Okt. Fredag kl 18.00. Hyggeaften for medlemmer m/ledsagere. Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen den 1.oktober

 

12. nov. Fredag kl. 1900 skipskostaften for medlemmer.

 

03. des. Fredag kl. 1900. Julebord for medlemmer med ledsagere.

 

10. des. Fredag kl. 1900. Julebord for medlemmer med ledsagere.

 

17. des. Servering av Gløgg i foreningen.

 

31. des. kl. 1900. Nyttårs galla for medlemmer med ledsagere.   NB: Påmeldingsliste for Julebordene og Nyttårs galla legges ut i foreningen   14.dager før arrangementene.  Bindende påmelding.

NB: Ved alle våre arrangementer er det bindende påmelding, blir man forhindret fra å komme, må dette meldes fra til foreningen senest 4 dager før arrangements dato.


                            

                             

 

 

 

Husets Selskapslokaler:


I våre flotte lokaler med et utsøkt maritimt miljø arrangeres formiddagstreff og hyggekvelder.

SPISESALEN:

SKIPPERSTUEN:
(dette er den gamle skipperstuen) 

 

News
Search