Hedersprisen


Styret i Stavanger Søemandsforening har vedtatt å tildele en Hederspris i form av diplom og Kr. 10.000,-

 

Hedersprisen deles ut årlig til en person eller til lag og organisasjoner innenfor foreningens geografiske virkeområde. Året følger kalenderåret og tildelingen skal skje innen utgangen av januar året etter.

 

Kriteriene for tildelingen skal henspeile på formålsparagrafene til Stavanger Søemandsforenings og Stiftelsen Stavanger Søemandsforenings Legater. Kriteriene som skal legges til grunn for utvelgelse av kandidater skal være:

 

Kandidaten skal ha vist samfunnsengasjement og virket til gagn  for skipsførerstanden og skipsfarten for øvrig.

Kandidaten skal ha medvirket til tiltak for å ivareta Stavanger og omengns sjøfartshistorie.

Kandidater som gjennom andre aktiviteter har bidradd til å videreføre foreningens og sjøfartens tradisjoner.

Kandidater som har utmerket seg i forbindelse med maritim utdanning.


Hederprisen 2023

 

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet , på bakgrunn av avstemming blant faglederene på VG2 maritime fag. å tildele årets pris med kr. 10000,- til henholdsvis Marie Beate Hilde fra Rennesøy og Ola Pettersen fra Bodø.  M/S "Gann" har 30 elever på VG 1 mekaniske fag. 30 elever på VG1 elektro og 75 elever på VG2 maritime fag. Det betyr at 75 elever hvert år går ut i næringen som lærlinger.

Prisene ble overrakt Marie Beate Hilde og Ola Pettersen onbord på M/S "Gann" torsdag den 9 mars 2023Fra venstre: Prisvinnerne Marie Beate Hilde og Ola Pettersen. Repr. fra SSF og SSSFL Per Odsen, Sigurd Jansen og Kjell M OlsenHedersprisen 2022


Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2022 til elevrådet på M/S "Gann". 

Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av formann i Stavanger Søemandsforening Kjell Olsen om bord på skoleskipet.

 


 

Hedersprisen 2020:

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2020 til Julie Regine Pedersen,  elev på skoleskipet "M/S Gann" , eleven ble kåret til den beste eleven på skoleskipet i 2020 og har utmerker seg på de fleste områder med særdeles gode holdninger både til fag, medelever og mannskapet.

 

 

 

På bilde sees fra høyre: 

Kjell Olsen, prismottager Julie Regine Pedersen og Lars Fiskå.

Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Kjell Olsen og Lars Fiskaa (Repr. Stavanger Søemandsforenings Legater )

ombord på M/S Gann mars 2020.Hedersprisen for 2019

 

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele hedersprisen for 2019 til de to beste elevene på skoleskipet "M/S Gann" . Prisen gikk til Oliver Natås og Simen Guldberg. Prisen består av diplom og 5000 kroner til hver av elevene.


 

På bilde sees fra venstre: 

Formann i Stavanger Søemandsforening, Kjell Olsen, prismottager Oliver Natås og Simen Guldberg, komiteformann Per Odsen SSF og formann i stiftelsen SSSFL Egil Svela.Hedersprisen for 2018Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2018 til Nils Erik Lønning,  elev på skoleskipet "M/S Gann" , eleven har utmerker seg på de fleste områder og er alltid positiv.

 

 


På bilde sees fra venstre:

Formann i Stavanger Søemandsforenings Legater Egil A. Svela. Prisvinner Nils Erik Lønning og  Formann i Stavanger Søemandsforening Kjell Olsen .

Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Kjell Olsen og Egil A. Svela (Repr. Stavanger Søemandsforenings Legater )

ombord på M/S Gann den  2. april 1029.
Hedersprisen for 2017

 

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2017 til Magnar Andersen  som er  elev på skoleskipet M/S Gann . Ledelsen på skoleskipet M/S Gann omtaler Magnar Andersen som en usedvanlig flott elev. Han utmerker seg på de fleste områder og er alltid positiv.

 

 

På bilde sees fra venstre:

Undervisningsinspektør Karl Martin Hansen, Prisvinner Magnar Andersen,  Kaptein  Bernt Jarl Berge, Formann i Stavanger Søemandsforening Kjell Olsen og Formann i Stavanger Søemandsforenings Legater Egil A. Svela.

Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Kjell Olsen og Egil A. Svela (Repr. Stavanger Søemandsforenings Legater )

ombord på M/S Gann den 20. mars 2018.

  

 
HEDERSPRIS FOR 2016

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2016 til Amanda Eidesvik som har vært elev på skoleskipet M/S Gann 2015-2016. I omtalen av Amanda Eidesvik sier ledelsen på skoleskipet M/S Gann følgende: Amanda Eidesvik er en usedvanlig flott elev. Hun utmerker seg på de fleste områder og er alltid positiv.  Hennes særdeles gode holdninger både til fag, medelever og de ansatte er et eksempel til etterfølgelse og inspirasjon. Spennet går fra å bruke fritiden sin til å dra på skipsbesøk til å utnytte undervisningstiden og opplæringsmulighetene hun har på skipet. Mesteparten av hennes tid går med til mange slags maritime aktiviteter.

 

 

 

På bilde sees fra venstre:

Formann i Stavanger Søemandsforenings Legater Egil A. Svela ,  Amanda Eidesvik ( prisvinner), Kaptein  Bernt Jarl Berge og Formann Terje Langvik

 

 

Prisen ble overrakt Amanda Eidesvik om bord på skoleskipet M/S Gann tirsdag 14.2.2017.

 

 

 

HEDERSPRIS FOR 2015

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2015 til Pål Svarte som  elev på skoleskipet M/S Gann. I omtalen av eleven sier ledelsenpå skoleskipet følgende: Pål Svarte har oppnådd meget gode faglige resultater og ble en av skolens beste elever. Han er punktlig, arbeidsom og dedikert. Hans interesse for maritim virksomhet, både historisk og i sann tid, gikk etter hvert langt utover de krav som læreplanen setter for fagene. Han utmerket seg videre med særdeles gode holdninger både til fag, medelever og mannskapet for øvrig.

 

Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Terje Langvik og   Leif Helland (Repr. Stavanger Søemandsforenings Legater )

ombord på M/S Gann den 15. mars 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilde sees fra venstre:

Leif Helland, Terje Langvik, Pål Svarte ( prisvinner), Kaptein  Bernt Jarl Berge og Virksomhetsleder Ingvar Torsvik.

HEDERSPRIS FOR 2014

 

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2014 til Alf Kåre Olavesen som daglig leder for veteranskipet M/S Sandnes.  Alf Kåre Olavesen har vist en stor entusiasme og lagt ned et betydelig arbeid med å bevare, vedlikeholde og drive veteranskipet M/S Sandnes.   Gjennom dette arbeidet har han bidradd til å fronte maritim historie og den maritime kystkultur som satte sitt preg på nattruten mellom Stavanger og Bergen gjennom mer enn 80 år. Veteranskipet M/S Sandnes har også på en utmerket måte representert norsk skipsfartshistorie gjennom deltagelse i forskjellige arrangementer som f.eks  «Fjordsteam».Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Terje Langvik (til venstre på bilde)  og 
Formann i Stavanger Søemandsforenings Legater Egil A. Svela (til høyre) til  Alf Kåre Olavesen, daglig leder på M/S  "Sandnes".

Prisen ble overrakt i forbindelse med Stavanger Søemandsforenings årlige torskemiddag etter den 165. generalforsamling fredag den 27.feb.2014.HEDERSPRIS FOR 2013

 

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2013 til Stiftelsen Veteranskipet M/S ROGALAND. Stiftelsen Veteranskipet M/S ROGALAND har gjennom iherdig dugnadsarbeid og stå på vilje på en god måte frontet maritim historie, kystfartshistorie og den betydning skipsfarten har hatt for å dekke behovet av transport av folk og gods langs norskekysten.

 


Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Terje Langvik (til høyre på bilde)  og 
Formann i Stavanger Søemandsforenings Legater Egil A. Svela (til venstre) til, Styreleder i Stiftelsen Veteranskipet M/S Rogaland Sigurd Jansen 
 i forbindelse med  Stavanger Søemandsforenings årlige torskemiddag fredag den 28. feb. 2014.

HEDERSPRIS FOR 2012


Styret i Stavanger Søemandsforening besluttet å tildele prisen for 2012 til skoleskipet M/S GANN .

Skoleskipet M/S GANN har på en god måte frontet maritim virksomhet, maritim karieremuligheter og maritim utdanning.Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Terje Langvik

 
HEDERSPRIS FOR 2011

Til foreningens første tildeling av denne pris var det mange kandidater som oppfylte punktene i statuttene,
hvorav ett var: 
Kandidaten skal ha medvirket til tiltak for å ivareta Stavanger og Omegns Sjøfartshistorie.

Forundringen var til dels stor i styret da det viste seg at kandidaten var fra Mjøndalen.
Men ved nærmere inngående gransking viste det seg at kandidaten oppfylte kravene, og vel så det.

Foreningens hederspris for året 2011 gikk til Harald Hamre

Harald Hamre har vist stort engasjement i å ivareta byens sjøfartshistorie og formidle denne videre til
de neste generasjoner både gjennom et levende museum, men også aktiviteten til museets to skip
Colin Archer’s «Wyveren» og Jakten «Anna av Sand», som har brakt kjennskap til Stavangers Sjøfartshistorie fra Balticum til Biscaya.Harald Hamre (i midten) mottok Stavanger Søemandsforenings Hederspris under årets generalforsamling.
Hedersprisen ble overlevert av fungerende formann Jakob Berg (til høyre) og Stiftelsens formann Egil Svela.


 

 

 

News
Search