Adresseforandring

Postadressen til foreningen er nå:
Stavanger Søemandsforening
POSTBOKS 3, 4001 STAVANGER