Shantykoret påtar seg oppdrag på bestilling. Se under fane "Shantygruppen"
Shantykoret har også sunget inn en CD med 28 shantysanger.
CD ene ligger  ute for salg i foreningen og i Sjøfartsmuseets kafé