Ved å åpne Historikk i hovedmenyen vil dere et se utdrag av foreningens historie.