Allle Shantyøvelser er inntil videre kanselert grunnet
CV 19 epidemien.