Alle arrangementer i 2020 er dessverre avlyst grunnet CV-19 Corona Pandemien, det være seg Stavanger Søemandsforenings 170-årsjubilem den 23 oktober alle middager/Julebord og Nyttårsfeiringen.
Alle arrangementer i 2020 er dessverre avlyst grunnet CV-19 Corona Pandemien, det være seg Stavanger Søemandsforenings 170-årsjubilem den 23 oktober alle middager/Julebord og Nyttårsfeiringen.