Formiddagstreffet den 22. September  er avlyst grunnet Corona Pandemien.