Utenlandsturen 2020 til Palma Nova er kanselert pga Corona.