Utenlandsturen 2020 til Palma Nova er kansellert 
grunnet Corona pandemi.