Bilder/filmer på DVD, fra foreningens turer de siste 10 år er nå til utlån i foreningen.