Hjem

Beskrivelse

 


VELKOMMEN TIL OSS

Stavanger Søemandsforening ble stiftet

den 12 desember 1850.

Foreningens formål og oppgave er å virke til gagn for

sjømannstanden og skipsfarten, samt være et hyggelig

samlingsted for sine medlemmer
.


-----------------------------------------------------------

Styret i Stavanger Søemandsforening for 2018-2019 er:

 

 

 

Formann Kjell Magne Olsen

 

 

Nestformann Steinar Warland

 

 

 

Styremedl.:   Carl Aarrestad,   Jakob Berg, 

 

Marthon Ferkingstad ,   Terje Langvik.

 

 

Varamenn:   Thore Larsen 1.varam.  

 

                    Pål Brun 2. varam.

 

                    Birger J. Olsen 3.varam.


Foreningen ønsker nye medlemmer.

For nærmere informasjon om 
medlemsskap kontakt 

vår sekretær på 

Telefon 51525550
eller e-post : stavans@online.no

STAVANGER SØEMANDSFORENING

Postadresse:  POSTBOKS 3, 4001  STAVANGER.
Besøksadresse: NEDRE STRANDGATE 17/19, INNGANG FRA HELMICH GABRIELSENS PLASS

 

 

 

News
Search