Hjem

Beskrivelse

 


VELKOMMEN TIL OSS

Stavanger Søemandsforening ble stiftet

den 12 desember 1850.

Foreningens formål og oppgave er å virke til gagn for

sjømannstanden og skipsfarten, samt være et hyggelig

samlingsted for sine medlemmer
.


-----------------------------------------------------------

Styret i Stavanger Søemandsforening for 2019 - 2020 er:

 

 

 

Formann Kjell Magne Olsen

 

 

Nestformann Steinar Warland

 

 

 

Styremedl.:  


 Carl Aarrestad,   


Thore Larsen,

 

Marthon Ferkingstad , 


Pål Brun.

 

 

Varamenn:    

                

Trygve Nordvik 1. varam.

 

                                       

Birger J. Olsen 2 .varam.


                                      

Gunnar Borg-Vatne 3. varam.


Foreningen ønsker nye medlemmer.

For nærmere informasjon om 
medlemsskap kontakt 

vår sekretær på 

Telefon 51525550
eller e-post : stavans@online.no

STAVANGER SØEMANDSFORENING

Postadresse:  POSTBOKS 3, 4001  STAVANGER.
Besøksadresse: NEDRE STRANDGATE 17/19, INNGANG FRA HELMICH GABRIELSENS PLASS

 

 

 

News
Search